Rekonštrukcia oplotenia a spevnenej plochy na ihrisku pri ZŠ Černyševského

Názov littlefinger, s.r.o.
IČO 44768575
Adresa Pasienková 2F, 821 06 Bratislava
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania 7740/2018/RVO
Predmet rekonštrukcia oplotenia a spevnenej plochy na ihrisku pri ZŠ Černyševského
Celková suma 73 554,25 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 20.07.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day