Sad Janka Kráľa milujeme všetci

Petržalka je právom hrdá na svoj najväčší skvost – na najstarší verejný park v strednej Európe, národnú kultúrnu pamiatku, Sad Janka Kráľa. Kým sa dostal do podoby, ako ho poznáme dnes, tak v 70. rokoch minulého storočia prešiel veľkou rekonštrukciou. Odstránili sa divorastúce kroviny, čím sa vizuálne park otvoril a vynikli mohutné stromy tvoriace kostru parku. V roku 2006 sa uskutočnila výrazná revitalizácia parku, pričom bolo odstránených vyše 200 chorých drevín, ktoré ohrozovali zdravie návštevníkov parku a rovnaký počet drevín bol vysadený.
Pribudli aj druhy, ktoré dovtedy neboli zastúpené. Postupne tu mestská časť vybudovala rozárium a vysadila trvalkové záhony. A hoci je sad majetkom hlavného mesta, je zverený do správy petržalskej samosprávy. Historická zeleň (stromy tu majú 100 aj viac rokov) je pamiatkovo chránená, preto aj k starostlivosti o ňu treba pristupovať špecificky.
O tom, že sa Petržalka o sad stará tak, ako si takýto skvost zaslúži, svedčí aj to, že na jeho údržbu je každoročne z petržalského rozpočtu vyčlenených takmer 200-tisíc eur. Každé ráno tu medzi siedmou a deviatou môžete vidieť ľudí, ako zbierajú smeti a vysypávajú odpadkové koše, podľa potreby polievajú rozárium a trvalky, strihajú ich, plejú, pred zimou ich ošetria tak, aby nezamrzli. Okrem toho sa asfaltujú poškodené časti chodníkov, udržiavajú fontány a pitné zariadenia.
No, najväčšiu starostlivosť si určite vyžadujú trávnaté plochy a stromy. Kosenie, vyhrabávanie lístia, ale najmä pravidelný monitoring stromov. Či nie sú vyschnuté, napadnuté škodcami, či sa do nich nezahryzla hniloba. Ak niektoré konáre ohrozujú návštevníkov, odborníci ich orežú, ak už je nebezpečný celý strom, tak sa vyrúbe a vysadí sa nový. Ak konáre poláme silná búrka alebo kalamita, tak sa okamžite odstránia. Pagaštany každoročne postrekujú proti ploskáčikovi pagaštanovému, ktorý je ich najväčším nepriateľom. Petržalka teda robí maximum pre to, aby bol sad príjemným a bezpečným miestom pre oddych, prechádzky, šantenie detí.
A napriek tomu sa všetkému zabrániť nedá. Tak, ako pred pár dňami, keď sa z napohľad zdravého stromu ulomil konár a zranil cyklistu. V tomto prípade zasiahla príroda. Zmeny teplôt, vietor, dažde, to všetko sa podpisuje pod život živých organizmov, medzi ktoré stromy nepochybne patria. Veď aj odborníci po preskúmaní odlomeného konára a celého stromu skonštatovali, že tento strom vôbec nejavil žiadne známky toho, že by sa takéto čosi mohlo stať. Strom bol zelený, nenapadnutý škodcami, nebolo na ňom vidieť známky hniloby. A predsa sa z neho konár odlomil… Žiaľ.
Iste, nie všetko je v Sade Janka Kráľa ideálne. Na rekonštrukciu čakajú znamenia zverokruhu, aj verejné toalety. Snahou petržalského miestneho úradu je nájsť možnosti na ich obnovenie. V súčasnosti sa zisťuje, v akom technickom stave sú, aby bolo jasné, akú investíciu si budú vyžadovať.
Navyše, všetky aktivity v sade treba zosúladiť s požiadavkami ochranárov, keďže ide o pamiatkovo chránené územie.
Starostlivosť o sad bude nepochybne jednou z priorít aj v budúcom volebnom období.

web od 2day