Opravy hrádze sú v plnom prúde

Dňa 9. augusta sa na pravej strane ochrannej hrádze Dunaja stretli pracovníci Miestneho úradu Petržalka, Dobrovoľného hasičského zboru v Petržalke a pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku. Samozrejme, stretnutie malo svoj účel. Bolo ním najmä zabezpečenie ochrany pred povodňami a aktualizácia kontaktov, ktoré sú dôležité v prípade riešenia nepredvídaných či mimoriadnych udalostí spojených s povodňami. Nezabudli ani na komplexnú obhliadku rekonštrukčných prác opravy koruny hrádze v Petržalke.

Išlo najmä o úseky pri čističke odpadových vôd, pri triedičke štrku a v časti Dolnozemská. Účelom týchto rekonštrukčných prác je najmä zabezpečenie funkčnosti hrádze určenej na protipovodňovú ochranu, ale i to, aby hrádza bola využívaná plnohodnotne aj na športové využitie. Zároveň nás pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku poprosili, aby sme občanov požiadali, aby svojvoľne neodstraňovali prenosné dopravné značenia, nakoľko následná úprava značenia do pôvodného stavu zbytočne pracovníkov zaťažuje a odpútava od dôležitej práce na uvedenom úseku.

web od 2day