Rekonštrukcia čerpacej stanice polievacieho vodovodu na Starhradskej ul.

Názov Peter Dinžík – UNISERVIS
IČO 11920891
Adresa Bradáčova 1, 851 02 Bratislava
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania 7709/2018/RVO
Predmet Rekonštrukcia čerpacej stanice polievacieho vodovodu na Starhradskej ul.
Celková suma 6 958,40€
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 14.08.2018
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 13.08.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day