Máme novú škôlku na Vyšehradskej

Keď sme sa pred tromi rokmi uchádzali o vládnu dotáciu na rekonštrukciu materskej školy na Vyšehradskej ulici, ktorá dovtedy roky chátrala, verili sme, že ju dostaneme a že tak budeme môcť uspokojiť viac rodičov, ktorí majú doma škôlkárov. Sme naozaj radi, že sa nám nakoniec dotáciu získať podarilo a dnes sme mali tú česť byť pri otvorení našej najmodernejšej materskej školy.

Vedeli sme, že nás čaká dlhá cesta, kým sem prídu prvé deti. Termíny posunulo aj verejné obstarávanie, ktoré sa neuveriteľne naťahovalo kvôli pripomienkam rôznych firiem, takže so samotnou rekonštrukciou sme mohli začať až vo februári roku 2017. Ešte pred stavebnými prácami sme čistili tieto priestory, ktoré roky obývali bezdomovci a uchyľovali sa sem rôzne živly.

Aj samotná rekonštrukcia priniesla mnohé prekvapenia, napríklad bolo potrebné zrekonštruovať aj vodovod mimo areálu budovy. O tom by určite vedeli rozprávať zástupcovia spoločnosti SOAR, ktorá ako víťaz verejnej súťaže budovu rekonštruovala.

Počas rekonštrukcie sa kompletne odstránili všetky pôvodné priečky, obvodové murivo, strešný plášť, výplňové konštrukcie… Zachovaný zostal vlastne len nosný skelet. Vybudovali sa nové rozvody – vykurovanie, kanalizácia, voda, elektroinštalácie. Dnes má materská škola väčšiu plochu, než mala pôvodná, je dispozične prehľadnejšia a stavba je podstatne menej energeticky náročná. Všetky práce, pochopiteľne, nemohla pokryť 400-tisícová vládna dotácia, preto si mestská časť musela na rekonštrukciu vziať aj úver. Celková suma sa vyšplhala na vyše dva milióny eur.

Rekonštrukciu budovy spoločnosť SOAR zvládla do roka a do dňa. Lenže škôlka, to nie je len budova samotná. Bolo treba vynoviť, resp. vybudovať nanovo jej areál – chodníky, oplotenie, ihrisko, vysadiť zeleň.

„Dnes sme otvorili našu najmodernejšiu škôlku, škôlku hodnú tretieho tisícročia. Do siedmich tried dnes prišlo 165 detí, o ktoré sa bude starať 14 učiteliek. Chcem im všetkým zaželať, aby sa v tejto materskej škole dobre cítili, aby sem radi chodili. Zároveň sa chcem poďakovať vedeniu spoločnosti SOAR a ostatným dodávateľským firmám za dobre vykonanú prácu a dodržanie časového harmonogramu. V neposlednom rade chcem poďakovať mojim kolegom a kolegyniam z odboru projektového riadenia, školstva a zo Strediska služieb školám, ktorí nemalou mierou prispeli k tomu, že dnes túto škôlku slávnostne otvárame,“ povedal na záver slávnostného otvorenia škôlky starosta Vladimír Bajan.

Fotogalériu priestorov MŠ a zo slávnostného otvorenia nájdete TU.

web od 2day