Rekonštrukcie ZŠ a MŠ takmer za milión

Zatiaľ, čo mali deti v lete prázdniny a trávili čas oddychom, mestská časť nezaháľala a využila voľné dni na rekonštrukciu priestorov a areálov vybraných základných a materských škôl. Niektoré práce sa síce začali oveľa skôr, no v lete sa ich podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Celkovo sme zrekonštruovali 7 ZŠ a 3 MŠ a náklady sa vyšplhali na viac ako 763-tisíc eur.

Od marca tohto roka do augusta sme v ZŠ Turnianska robili rekonštrukciu technológie a rozvodov vody strojovne bazéna, ktoré boli značne opotrebované a skorodované. V marci boli spustené opravné práce aj v ZŠ Prokofievova, kde sme vynovili kanalizáciu, elektriku aj schody. ZŠ Prokofievova aj ZŠ Dudova prešli rekonštrukciou šatní a umyvární pri telocvičniach. Jún aj júl sme sa venovali výmenou vzuchotechniky v jedálni v ZŠ Lachova a v júli sme takisto zrekonštruovali povrch telocvične v ZŠ Nobelovo námestie. K náročnejším aktivitám patrili rekonštrukcie striech, a to na budovách ZŠ Tupolevova a Turnianska, kde sa momentálne práce ukončujú. K dôležitým priestorom nepochybne patrili hygienické zriadenia, ktoré boli zrekonštruované v 4 základných školách – ZŠ Tupolevova, Lachova, Pankúchova a Prokofievova. Mysleli sme aj na kapacitné možnosti a v ZŠ Pankúchova a Turnianska sme v auguste rozširovali triedy.

V prípade materských škôl sme od mája tohto roku stihli vynoviť tri, pričom na dvoch sa práce ešte dokončujú. Medzi prvými bola MŠ Macharova, ktorá okrem rekonštrukcie hygienických zariadení podstúpila aj maľovanie priestorov budovy. V júli sme iniciovali rekonštrukciu vonkajšej terasy a hygienických zariadení v MŠ Jankolova a takisto zateplenie fasády budovy MŠ Iľjušinova.

Na jeseň budeme s rekonštrukčnými prácami pokračovať aj v ďalších petržalských základných a materských školách. V najbližších týždňoch nás čaká rekonštrukcia atiky v ZŠ Budatínska za 12-tisíc eur, no viac sa budeme sústrediť na materské školy. V septembri inovujeme v MŠ Šustekova osvetlenie za viac ako 63-tisíc eur, v októbri investujeme cca 48-tisíc eur na inováciu protipožiarneho shodiska v MŠ Tupolevova. V októbri plánujeme zrekonštruovať odvodňovací systém areálu MŠ Bohrova a takisto oporné múry v MŠ Lietavská.

Celkové náklady na rekonštrukciu tak stúpnu o viac ako 156-tisíc eur. Tohtoročné rekonštrukcie materských a základných škôl teda stáli mestskú časť takmer milión eur.

web od 2day