Nové multifunkčné ihrisko na Haanovej

Z iniciatívy Bratislavského hokejbalového zväzu s podporou našej Mestskej časti sa v najbližších dňoch na Haanovej ulici plánuje výstavba multifunkčného ihriska.
Ihrisko s výmerou 52 x 26 m bude stáť na otvorenom priestranstve na mieste, ktoré doteraz slúžilo na hranie hádzanej. Potešia sa najmä hráči hokejbalu, ktorým ihrisko poslúži ako náhrada za zrušené hokejbalové ihrisko na Tematínskej ulici.
Práce budú v najbližších dňoch pozostávať z opravy asfaltovej plochy, vybudovania preliezačiek a verejných WC. Do budúcna plánuje zhotoviteľ v rámci ihriska aj výstavbu šatní, obchodu so športovými potrebami a telocvične.

web od 2day