Prenájom nebytového priestoru miestnosť č. 1 v objekte SO3/1.2, ktorý tvorí súčasť železničnej stanice na Panónskej ceste v Bratislave

web od 2day