Polyfunkčný dom Vodotika Bosákova, Bratislava

„Polyfunkčný dom Vodotika“ Bosákova, Bratislava

Žiadateľ o územné rozhodnutie VODOTIKA a.s.
Černyševského 26, BA
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 3.11.2008
konanie bolo prerušné do rozhodnutia súdu

doplnené 20.4.2016

Územné rozhodnutie vydané 19.9.2016 vydané územné rozhodnutie
164/2016/10 UKSP/4 Ku 17
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 24.9.2018
žiadosť o SP
Stavebné povolenie vydané

web od 2day