Žiadosť o kolaudáciu stavby – PETRŽALKA CITY – lokalita A – 2.etapa Chorvátske rameno – Hálova – Rusovská cesta, Bratislava 5, objekt SO-15.3 Komunikácie a spevnené plochy

web od 2day