Novostavba telocvične Beňadická 38, BA

Novostavba telocvične Beňadická 38, BA

Popis stavby: Jedná sa o stavbu telocvične, ktorá je ako hlavný objekt SO 01 samostatne ucelený funkčný celok s príslušenstvom. Hlavnú časť tvorí veľkopriestorová hala určená primárne na výučbu telesnej výchovy v rámci základnej školy vrátane malého hľadiska pre divákov. Súčasťou objektu sú aj pomocné, prevádzkové a pridružené priestory vrátane hygienického zázemia. Stavba sa nachádza v areáli základnej školy.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Cirkevná základná škola Narnia
Beňadická 38, BA
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 13.10.2016

8.11.2017
žiadosť o zmenu UR

Územné rozhodnutie vydané 14.3.2017 vydané UR
2070/2017/10-UKSp/Fy-9
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 15.10.2018
Stavebné povolenie vydané

web od 2day