Mami, tati, poďme sa hrať…

V sobotu, 13. októbra, sa lúka v Záhorskej Bystrici okolo chaty“ Poľovník na plácku“ ozývala radostným detským smiechom. Už tretí raz sa stretli deti a ich rodičia zo školských klubov ZŠ Tupolevova, ZŠ Dudova a ZŠ Hlboká na podujatí „Mami, tati, poďme sa hrať“, kde si spolu zašportovali, učili sa kúzliť s Petrom Šestákom , v interaktívnom divadielku Martina Daniša hľadali vôňu čokolády, opekali si dobroty a hlavne sa spolu veľa hrali.

Rodičia sa mohli poradiť o svojich problémoch s detskou psychologičkou , PhDr. Danielou Bolgáčovou. Všetko sa dialo za krásneho počasia a pod vedením vychovávateliek Marty Ráczovej , Ley Lenčéšovej a Judit Halásovej. Celú akciu svojou prítomnosťou podporil aj riaditeľ ZŠ Tupolevova Mgr. Miroslav Cisár.

A bez koho, okrem detí a rodičov, by to nefungovalo? Poďakovanie patrí Alexandrovi Štefucovi za to, že sa ujal moderátorského mikrofónu, Alojzovi Ráczovi ,ktorý sa staral o ozvučovaciu techniku, Mgr. Matejovi Sedláčkovi za „zápas roka“ vo futbale, Denisovi Bělčíkovi za pomoc pri športových hrách, pani Királyovej, ktorá sa starala aby žiadne bruško nezostalo hladné a mamičkám ktoré napiekli výborné koláčiky. Všetci, ktorí sa podujatia zúčastnili veria, že budúci, 4. ročník, bude minimálne taký skvelý ako tento.

web od 2day