Polyfunkčný dom Pri dunajských ramenách

Polyfunkčný dom
Pri dunajských ramenách

Popis stavby: Navrhovaná stavba je 6 podlažná s jedným podzemným podlažím. Na 1.pp a na 1.np sú riešené parkovacie státia, na 1.np aj nebytové priestory a recepcia. Na ostatných podlažiach sú navrhnuté byty a apartmány. Východne od objektu na pozemku stavebníka je navrhnuté parkovisko a severne v zóne zelene je umiestnené detské ihrisko a oddychová zóna pre obyvateľov.

Žiadateľ o územné rozhodnutie VI GROUP, s.r.o.
Roľnícka 157, BA
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 16.10.2018
Územné rozhodnutie vydané
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day