Polyfunkčný bytový dom Topolčianska Bratislava

Polyfunkčný bytový dom Topolčianska Bratislava

Popis stavby: Navrhovaný objekt má dve podzemné podlažia a 8 nadzemných podlaží. V suteréne sa nachádza parkovanie. Na 1.np sú navrhnuté obchodné prevádzky. Na 2. až 8.np sú navrhnuté kancelárie a byty.

Žiadateľ o územné rozhodnutie „VI GROUP, s.r.o.
Roľnícka 157, BA“
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 31.10.2018
Územné rozhodnutie vydané
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day