Starosta poďakoval dobrovoľným hasičom

Od roku 1995 petržalskí hasiči fungujú pod záštitou mestskej časti, čo znamená, že kompletne zabezpečujeme materiálno-technickú hasičskú základňu. Dnes privítal starosta Vladimír Bajan členov Dobrovoľného hasičského zboru v Petržalke pri príležitosti jeho 145. výročia založenia. „V minulosti vaši predchodcovia a dnes vy držíte ochrannú ruku nad bezpečnosťou a ochranou nielen našich obyvateľov, ale aj ich majetku. Dnes sa tu stretávame najmä preto, aby som vám poďakoval za vašu dobrovoľnú prácu v prospech nás všetkých,“ poďakoval hasičom starosta.

Okrem toho, že na to každoročne vyčleňujeme prostriedky z rozpočtu, tak sa pravidelne zapájame do výziev na zveľadenie technického vybavenia. Od ministerstva vnútra sme z takýchto výziev dostali dve sady protipovodňovej zostavy a hasičské auto IVECO. Tento rok sme získali dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice a z vlastných zdrojov máme naplánovanú aj kúpu nového auta.
Fotogalériu z oceňovania nájdete TU.

web od 2day