Výmena riaditeľov

Starosta Vladimír Bajan dnes poďakoval riaditeľovi Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalky (SSŠaŠZ) Milanovi Lezovi za dlhoročné pôsobenie v našej mestskej časti. Zároveň poveril nového riaditeľa Strediska Jozefa Nemca, ktorý doteraz pôsobil ako zástupca riaditeľa, s platnosťou od 1. novembra 2018. Milan Lezo pôsobil na pozícii riaditeľa SSŠaŠZ 16 rokov, počas ktorých preukázal ústretovosť, odbornosť, profesionalitu a v neposlednom rade láskavosť pri riešení úloh, ktoré bolo potrebné plniť pri rozvoji našich MŠ a ZŠ.

„Ďakujem vám za vašu obetavú prácu pri plnení neľahkých úloh a povinností, pri riešení a prekonávaní všetkých problémov a prekážok súvisiacich so zlepšením a skvalitňovaním priestorových a materiálno-technických potrieb a požiadaviek našich MŠ a ZŠ. Vďaka vašej profesionalite a vysokej odbornosti sa mestskej časti úspešne darili rekonštrukcie objektov základných i materských škôl. Ďakujem vám za mimoriadne osobné nasadenie a úsilie aj pri riešení zvyšovania kapacít našich materských škôl a osobitne za zabezpečenie prevádzky najmodernejšej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka na Vyšehradskej ul. 17, ktorú sme spoločne v septembri 2018 otvorili. Výsledky vašej dlhoročnej práce hovoria za všetko a preto som rád, že som mal možnosť odovzdať vám v roku 2016 ocenenie Osobnosť Petržalky, ktoré si bezpochyby právom zaslúžite,“ poďakoval Milanovi Lezovi starosta. Samozrejme, nezabudol popriať veľa síl a pracovných úspechov novému riaditeľovi Jozefovi Nemcovi, ktorý prebral riaditeľskú stoličku.

Milan Lezo pôsobil v Petržalke od roku 1990, najprv na poste cenového kontrolóra, potom na postoch vedúceho technicko-prevádzkového, resp. ekonomického odboru Školskej správy Bratislava V, cez vedúceho Strediska služieb škole pri Odbore školstva Okresného úradu Bratislava V a od roku 2002 na poste riaditeľa Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalky, kde na vysokej profesionálnej a odbornej úrovni zabezpečoval všetky úlohy a služby pre naše školy. So svojimi spolupracovníkmi v rôznych oblastiach plnil úlohy pre materské školy, ktoré zriadením strediska od roku 2002 dostal do vienka. Súčasne bol osobne a pod jeho vedením aj zamestnanci strediska vždy nápomocní riešiť aj požiadavky základných škôl v oblasti priestorového a materiálno-technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu.

web od 2day