Južné mesto – zóna B1, Bratislava – Petržalka (predĺženie platnosti územného rozhodnutia)

Južné mesto – zóna B1, Bratislava – Petržalka (predĺženie platnosti územného rozhodnutia)

Popis stavby: Zóna B1 je členená šiestimi mestskými blokmi rozdelenými mestským bulvárom. Samostatne stojace bytové budovy AI, AII, AIII majú navrhnuté dve podzemné podlažia a nadzemné podlažia päť, osem a štrnásť. Samostatne stojace bytové budovy BI, BII, BIII sú umiestnené oproti objektom „A“ na druhej strane bulváru. Sú navrhnuté s jedným podzemným podlažím a tri, osem a trinásť nadzemných podlaží. V podzemných podlažiach sú navrhnuté parkovacie miesta, na prízemí obchodné a administratívne priestory. V zóne B1 je navrhnutých 1712 parkovacích miest, z toho 500 stáni na povrchu.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Južné mesto IS s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná Pôvodné UR: UKSP 4639-TX1/2009-Pr-33 zo dňa 21.8.2009
Žiadosť o predĺženie platnosti UR: 14. 6. 2013
Územné rozhodnutie vydané UKSP 9927-TX1/2013-Vč-26, 7. 8. 2013 (predĺženie UR)
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 10.2.2015
Stavebné povolenie vydané 3286/2015/10-UKAP/Vč-31
zo dňa 10.4.2015 stavebné povolenie na vonkajšie osvetlenie zóna B

29.6.2015 stavebné povolenie č. 3617/2015/10-UKSP/Vč-58 na prípojky VN, trafostanice a NN rozvody zóny B

5.8.2015 stavebné povolenie č. 3684/2015/10-UKSP/Vč-63 na bytové domy + ďalšie objekty

Kolaudačné rozhodnutie 7.12.2017 kolaudačné rozhodnutie 7189/2017/10 UKSP/Vč 133
na stavebný objekt SO 01 Bytový dom A.1 vrátane súvisiacich objektov

8.11.2018 kolaudačné rozhodnutie 7424/2018/10 UKSP/Vč 128
na stavebný objekt SO 01 Bytový dom A.II vrátane súvisiacich objektov

web od 2day