Oprava Dolnozemskej

Oddelenie správy komunikácií Hlavného mesta SR Bratislava, plánuje od pondelka 12.11.2018 začať s opravou poškodeného krytu komunikácie Dolnozemská. Realizovaná bude oprava v úseku od križovatky s Kutlíkovou po križovatku s Gettingovou v smere do centra mesta. Oprava bude realizovaná počas čiastočnej uzávierky a premávka bude usmernená prenosným dopravným značením v zmysle odsúhlaseného projektu organizácie dopravy. Celková opravovaná plocha vozovky je cca 15 600 m2, čo pri štandardnej šírke jazdného pruhu 3,5 m predstavuje dĺžku cca 4457 m.
Oprava spočíva vo výmene poškodeného krytu komunikácie o hrúbke 12 cm. Predpokladané ukončenie prác bude v závislosti od počasia, technologického postupu prác a odsúhlaseného projektu organizácie dopravy v čo najkratšom možnom čase. Predpokladaný termín ukončenia prác je najneskôr do 16.12.2018.

web od 2day