Apartmánový dom – Betliarska ul. Bratislava-petržalka

Popis stavby: Jedná sa o nebytovú budovu pravidelného pôdorysného tvaru, obdĺžnikovej päťpodlažnej hmoty s asymetrickým dotvorením východno-západne zúženou a o podlažie zdvihnutou štvorpodlažnou hmotou južnej fasády. Celkový počet navrhovaných apartmánových jednotiek 31 a bytových jednotiek 11, počet navrhovaných parkovacích miest spolu 57.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Navrhovateľ o územné rozhodnutie:
AGF INVEST s.r.o.
Hliníkova 356/39? Vráble

ALOX s.r.o.
Panónska cesta 17, BA“

Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 4.3.2009
Územné rozhodnutie vydané 11.8.2009 vydané územné rozhodnutie
UKSP 4973-TX1/2009-Kb-29
Žiadosť o stavebné povolenie podaná Žiadateľ o stavebné povolenie:
ALOX s.r.o.
Panónska cesta 17, BA

podaná dňa 1.6.2018

Stavebné povolenie vydané 4.12.2018 vydané stavebné povolenie
6693/2018/10 UKSP/4/111

web od 2day