Oslavy 26. výročia vzniku SR a Ozbrojených síl SR

Na rozkaz prezidenta Slovenskej republiky

sa dňa 1. januára 2019 v Bratislave uskutočnia oslavy 26. výročia vzniku Slovenskej republiky a Ozbrojených síl SR.

Ako súčasť osláv bude o 14.00 h vypálených 20 delostreleckých sálv na Tyršovom nábreží v trvaní cca 10 minút.

web od 2day