ZŠ Turnianska oslávila 35 rokov

Písal sa 1. február 1984, keď ZŠ Turnianska, v tom čase Bebelova, po prvýkrát otvorila svoje brány. Pôvodne 22-triedna budova mala pri otvorení 17 tried, z toho iba 5 na II. stupni. Prvé roky fungovala škola bez telocvične, bez bazéna. Neskôr sa dostavala 10-triedna prístavba. Odvtedy však ubehlo už 35 rokov, čo si pripomenuli učitelia aj žiaci slávnostným podujatím, na ktorom nechýbal ani starosta a vicestarostky našej mestskej časti.

Po úvodnom príhovore riaditeľky ZŠ Zlaty Halahijovej a starostu Jána Hrčku nasledovalo slávnostné odovzdávanie pamätných listov zamestnancom školy a bývalým absolventom, ktorí sa zaslúžili o jej úspešné reprezentovanie. Ako prvej poďakovali vedúcej školskej jedálne Daniele Vráblikovej, ktorú ani po 35 rokoch neomrzelo vymýšľať nové jedlá. Zaželali jej veľa zdravia, energie a kuchárskych nápadov. Vedenie spomenulo aj bývalých žiakov ZŠ, ktorí sa úspešne uplatnili vo svete, napr. ako tlmočníci, chemici či hudobníci. Od počiatku vzniku školy pracuje v škole aj Jana Pramuková, bývalá gymnastka, ktorá viedla deti k športovým aktivitám a rozbehla výučbu angličtiny.

Osobne poďakovali aj Fridrichovi Matejíkovi ml., ktorý školu viackrát reprezentoval v športových a vedomostných súťažiach. Dnes je úspešný na poli športu a vedie veľkú firmu ako generálny riaditeľ. Pamätný list odovzdala riaditeľka aj Silvii Krajčiovej a jej synom Markovi a Filipovi. Silvia realizovala v škole viacero podujatí, zapájala sa do aktivít školy, pomáhala novým pedagógom a prispievala k vzájomným dobrým vzťahom. Jej synovia, získali ocenenia Juniori Petržalky, starší Marko aj ocenenie Detský čin roka pri záchrane a pomoci svojmu spolužiakovi. Dnes sú z nich úspešní študenti a škola je na nich právom hrdá. Nasledovali manželia Chmeloví, obaja bývalí žiaci, vždy ochotní a nápomocní škole. Napriek štyrom deťom si vždy našli čas a školu podporili materiálne aj finančne. Vďaku vzdali aj Jarke Anjelovej, ktorá nikdy nechýba na žiadnej biologickej olympiáde a vždy pred súťažou žiakov svedomito pripravuje.

V rámci programu mali žiaci pripravené tanečné a spevácke vystúpenia a riaditeľka si pripravila prezentáciu o škole, jej histórii i súčasnosti. Dnes je školou, ktorá si prešla mnohými zmenami a nadobudla rozmery modernej vzdelávacej inštitúcie s odbornými učebňami, bazénom, či knižnicou.

Fotogalériu nájdete TU.

web od 2day