Navštívte československú výstavu v knižnici

Hoci oslavy stého výročia vzniku prvej Československej republiky sú už za nami, téma medzivojnového literárneho života ostáva aktuálnou naďalej. To si pripomenula Miestna knižnica Petržalka zorganizovaním panelovej výstavy k novej obrazovo-výkladovej publikácií „Literární kronika první republiky“, ktorá bola publikovaná práve k 100. výročiu vzniku ČSR. Výstavu môžete navštíviť na pobočke knižnice Prokofievova 5 do 10. februára 2019.

Výstava odštartovala besedou s literárnym historikom a kritikom Vladimírom Barboríkom z Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied a Katarínou Badžgoňovou, ktorá pôsobí v Ústave ako doktorantka. Na otvorení besedy sa zúčastnila aj vicestarostka mestskej časti Lýdia Ovečková a takisto zástupkyne Českého centra v Bratislave Anna Sopková a Petra Darovcová.

K výstave si knižnica pripravila aj prednášky pre žiakov 2. stupňa základných škôl a pre stredné školy. Prvú prednášku absolvovali žiaci 8. ročníka zo ZŠ Mudroňova, ktorí sa aktívne zapájali do debaty a odpovedali na otázky hostí. Dozvedeli sa, že vypracovať takú literárnu kroniku nie je vôbec jednoduché. Konkrétne na publikácií Literární kronika první republiky pracovalo 36 autorov 2 roky.

Vernisáž je rozdelená na 21 oddielov venovaných obdobiu prvej Československej republiky (1918-1938), kedy sa na literárnom dianí podieľali nielen spisovatelia, ale aj prekladatelia a vydavatelia. Spoločensky nerezonovali len umelecké výboje či politické provokácie avantgardistov, ale aj medzinárodné bestsellery a produkty lokálnej populárnej kultúry.


web od 2day