Vynovené ihriská na Andrusovovej a Černyševského

Revitalizácia ihrísk, či už detských, alebo pre mládež je z hlavných priorít našej mestskej časti. Chceme, aby deti a šport patrili k sebe a aby sme ich motivovali, vytvárame pre ne na to vhodný priestor. V minulom roku sa podarilo mestskej časti zrealizovať hneď niekoľko projektov na obnovu ihrísk pre staršiu mládež vo vnútroblokoch obytných domov či pri základných školách.

Jedným z nich bolo existujúce basketbalové ihrisko, ktoré sa nachádza medzi bytovými domami Andrusovova 5 a Andrusovova 3. V rámci rekonštrukcie bol odstránený zničený asfaltový povrch na existujúcom ihrisku a následne vyrovnaný betónový podklad, na ktorý bol položený nový asfalt. Bránky, ktoré boli navrhnuté v pôvodnom zámere, mestská časť neosadila. Aj napriek tomu veríme, že ihrisko prispeje k zlepšeniu kvality života obyvateľov všetkých okolitých bytových domov.

V minulom roku realizovala mestská časť aj rekonštrukciu multifunkčného ihriska pri ZŠ Černyševského. V rámci rekonštrukcie bolo obnovené oplotenie ihriska, odstránil sa zničený asfaltový povrch ihriska a následným položením nového asfaltového povrchu. Na ihrisku boli urobené úpravy čiar na umožnenie hrania basketbalu, volejbalu, softbalu a hádzanej.

V tomto roku čaká oddelenie projektového riadenia našej mestskej časti ukončenie výstavby ihriska pre deti a dospelých s viacnásobným postihnutím na Blagoevovej ulici. Výstavba bude realizovaná pri súčasnom stredisku pre zdravotne hendikepované deti.

web od 2day