OZNAM – Kosenie trstiny

Obyvateľom Petržalky oznamujeme, že v dňoch 12.02.2019 – 13.02.2019 sa bude vykonávať kosenie trstiny pri Chorvátskom ramene prednostne v úseku od premostenia Kutlíkova – po premostenie pri Kauflande.

Práce zabezpečuje správca – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. – Povodie Dunaja, závod Šamorín, v spolupráci s Regionálnym centrom ochrany prírody Bratislava ŠOP SR z dôvodu zabezpečenia prevádzkyschopnosti vodnej stavby Chorvátske rameno, ktorého prvoradou funkciou je protipovodňová ochrana Petržalky voči vysokej hladine podzemnej vody počas povodňových prietokov v Dunaji. Uloženie organickej hmoty z kosenia trstín v brehovej časti ramena bude dočasné a po preschnutí bude postupne odvážaná.

web od 2day