Podpora rozvoja športu na Gessayovej

Mestská časť Bratislava-Petržalka niekoľko rokov prioritne podporuje rozvoj športu predovšetkým pre deti a mládež, a to nielen rekonštrukciou školských areálov, ale aj obnovou a budovaním nových športovísk vo vnútroblokoch sídliska.

Z dôvodu, že Bratislava má dlhodobo výrazne obmedzené možnosti na využívanie finančných prostriedkov z eurofondov, aktívne sa uchádzame o získanie prostriedkov z dotácií a rôznych grantov, kde reagujeme na všetky výzvy týkajúce sa rekonštrukcie či budovania infraštruktúry pre Petržalčanov.

V rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2018 sme z Úradu vlády Slovenskej republiky získali dotáciu vo výške 9 360 EUR na Výstavbu detského ihriska Gessayova 22. Projektom chceme skvalitniť a skrášliť uvedenú lokalitu a rozšíriť možnosti deťom a mládeži, aby aktívne a zmysluplne využívali svoj voľný čas aj v prítomnosti svojich rodičov.

V týchto dňoch sme začali s realizáciou projektu, počas ktorej bude na povrch položená gumová dlažba a na nej bude osadené detská hojdačka a fitnes streetworkout zostava. Predpokladaný termín ukončenia je 22. marec 2019.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky program Podpora rozvoja športu na rok 2018.

web od 2day