Hlasujte za MŠ Vyšehradská!

V súčasnosti naša najmodernejšia materská škola v Petržalke, MŠ na Vyšehradskej ulici, súťaží o titul Stavby roka 2018 organizovanú spoločnosťou ABF Slovakia. Do súťaže ju prihlásila spoločnosť VODOTIKA, a.s., ktorá vypracovala projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii MŠ. Jej priestory si prišla na vlastné oči pozrieť a zhodnotiť skupina 12 odborníkov z oblasti stavebníctva a architektúry, aby si overili, či MŠ spĺňa všetky štandardy a normy. Ich dojmy boli pozitívne a všetci skonštatovali, že deti aj zamestnanci sa v nej musia cítiť veľmi dobre.

Po budove ich sprevádzala Andrea Fabianová, ktorá je poverená riadením MŠ spolu s vedúcim Strediska škôl a školským zariadeniam Petržalka Jozefom Nemcom. Medzi odborníkmi bol aj prezident spoločnosti ABF Slovakia – Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva Alojz Kopáčik. „Z materských škôl je tento rok MŠ Vyšehradská zaradená do súťaže ako jediná. Pri hodnotení bude brať porota do úvahy viaceré parametre, ako urbanistickú koncepciu, umiestnenie stavby v priestore, statiku, architektonické riešenie, energetickú náročnosť či dodržiavanie hygienických noriem. Táto materská škola je špecifickou stavbou tým, že je určená pre deti a musí spĺňať isté bezpečnostné štandardy,“ vysvetlil Alojz Kopáčik.

MŠ bola uvedená do prevádzky v septembri minulého roka, po tom, čo ju mestská časť zrekonštruovala za viac ako 2 milióny eur, z ktorých 400 tisíc eur tvorila vládna dotácia. „Je to veľká materská škola, kde sa zmestí 175 detí, avšak nie je vydarenou stavbou iba z vizuálneho hľadiska, ale aj z hľadiska prípravy a využitia technológii,“ povedal Jakub Kedrovič zo spoločnosti VODOTIKA, a.s. „Do súťaže som stavbu prihlásil najmä preto, že sme dostali veľmi pozitívne ohlasy od ľudí v okolí aj od rodičov,“ dodal.

Návštevy MŠ sa zúčastnil aj stavbyvedúci Marek Krištofík zo spoločnosti SOAR, spol. s.r.o., ktorá bola hlavným zhotoviteľom stavby. „Deti tu majú veľkú telocvičňu, špeciálne únikové schodisko, zrekonštruovali sme vnútorné rozvody vody, kanalizácie, vykurovania a elektroinštalácie, zachovaný ostal iba skelet. Jednoducho spravili sme všetko pre to, aby MŠ spĺňala štandardy 21. storočia,“ povedal.

Súťaž Stavba roka má dlhoročnú tradíciu a tento rok sa bude konať už jej 24. ročník, do ktorého je prihlásených dohromady 20 stavieb. Poslaním súťaže je podpora kvality stavebných diel realizovaných na Slovensku ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve. Slávnostný galavečer udeľovania cien sa uskutoční 27. marca v Incheba Expo Aréne. Budete si ho môcť pozrieť aj v priamom prenose na RTVS:2 o 20.30 h.

Za MŠ Vyšehradská môžete hlasovať na stránke https://stavbaroka.zoznam.sk/

Fotogaléria
Foto: Matúš Bednarič

web od 2day