Parkovisko na Röntgenovej už slúži verejnosti

Na Röntgenovej ulici bolo uvedené do prevádzky parkovisko s kapacitou 76 parkovacích miest. „Veríme, že parkovisko vyrieši dlhodobo kritickú situáciu s parkovaním v tejto lokalite, kde parkovali autá návštevníkov a zamestnancov administratívneho komplexu Digital Park,“ uviedol starosta Petržalky Ján Hrčka.

Asfaltovo betónové parkovisko s plochou 1840 m2 bolo donedávna oplotené a verejnosť sa dožadovala jeho sprístupnenia. Oplotenie bolo odstránené a obyvateľom bez obmedzení sprístupnené 7. marca. „Verejnosť tak môže využívať 76 kolmých parkovacích miest, z ktorých 4 sú určené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,“ doplnil Hrčka.

V rámci prác bola vybudovaná príjazdová cesta na parkovisko, kanalizácia a osvetlenie. Sadové úpravy zahŕňali vysadenie 10 jaseňov v ostrovčekoch medzi parkovacími státiami. Stavebníkom bola mestská časť, investorom projektu spoločnosť Digital park Einsteinova, a.s.

Foto: Matúš Bednarič

web od 2day