Jednota dôchodcov zhodnotila rok 2018

Dom kultúry Zrkadlový háj včera zaplnilo 234 členov z Okresnej a Miestnych organizácií Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS). V rámci výročnej členskej schôdze, ktorú organizujú dvakrát ročne, zhodnotili svoju činnosť za predchádzajúci rok a zároveň predstavili plány aktivít na r. 2019. Za mestskú časť sa stretnutia zúčastnila prvá vicestarostka Lýdia Ovečková.

„Rok 2018 bol v živote seniorov pestrý a plný aktivít, kultúrnych, športových, vzdelávacích, poznávacích a iných v našom okolí. Teší nás, že sa stále hlásia noví členovia, pretože v každom veku má človek snahu byť užitočný, vytvárať hodnoty, ktoré slúžia nie len jemu, ale aj ostatným a celej spoločnosti,“ povedala predsedníčka Miestnej organizácie JDS Petržalka Katarína Kostková. No nezabudla poukázať aj na pretrvávajúci problém, ktorým je nedostatok členov podieľajúcich sa na činnosti vo výboroch.

V rámci výročnej správy o činnosti menovala aktivity, ktoré členovia pravidelne organizujú s podporou mestskej časti. „Mestská časť nám významne pomohla či už poskytnutím dotácií pre naše spevácke súbory, organizovaním športových hier pre seniorov, poskytnutím priestorov na naše stránkové dni,“ pochválila spoluprácu Kostková. Ďalej zhodnotila činnosť v sociálnej, zdravotnej, mediálnej, športovej, vzdelávacej, kultúrno-spoločenskej aj dobrovoľníckej oblasti. Nezabudla spomenúť, veľký záujem členov o divadelné predstavenia, koncerty, tanečné podujatia v DK Zrkadlový háj, Lúky a v Dome tretieho veku.

„Chcela by som sa poďakovať všetkým tým, ktorí nám pomáhajú pri napĺňaní našich cieľov, najmä vedeniu MČ Petržalka a jeho oddeleniu sociálnych vecí,“ povedala na záver Kostková.
Čo sa týka plánovaných aktivít, členovia nebudú zaháľať ani v tomto roku. Čakajú ich pravidelné pohybové aktivity ako stolný tenis, petang, turistické vychádzky, ale aj relaxačné pobyty, zájazdy a exkurzie. Všetky informácie nájdete na oficiálnej stránke JDS: http://www.jds-petrzalka.estranky.sk/

Fotogaléria
Foto: Matúš Bednarič

web od 2day