Ideme hrať ping-pooong!

Oslávte s nami Svetový deň stolného tenisu pre všetkých! Mestská časť Bratislava-Petržalka sa zapojí do osláv tohto dňa tiež. V spolupráci so ZŠ Tupolevova 20 organizuje vo štvrtok 11. apríla 2019 podujatie ….ideme hrať ping-pooong… na ktoré pozývame najmä žiakov základných a stredných škôl. Pre žiakov a učiteľov školy sa podujatie uskutoční od 9.00 do 14.00 h a pre verejnosť a žiakov ostatných škôl od 14.00 do 18.00 h.

Svetový deň stolného tenisu pre všetkých (World Table Tennis Day for all Day) si pripomíname 6. apríla. Prvýkrát sa na Slovensku oslavoval v r. 2015 a zapojilo sa doň 158 podujatiami 70 krajín sveta.

Základná filozofia a cieľ projektu:
· podporiť športovanie detí pravidelným hraním stolného tenisu na školách a v rodinách
· osloviť čo najširšie masy ľudí všetkých vekových kategórií, aby prišli hrať stolný tenis
· vyzvať ľudí, aby stolný tenis zaradili medzi športové aktivity, ktoré tvoria nevyhnutnú súčasť zdravého životného štýlu
· prilákať k stolnému tenisu fanúšikov aj tých, ktorí nikdy nešportovali
· zvýšiť popularitu a záujem širokej verejnosti o tento šport na Slovensku
· prispieť k masovému rozvoju stolného tenisu

Športového podujatia sa zúčastní aj ambasádorka projektu Svetového dňa stolného tenisu na Slovensku Alica Grofová-Chladeková, slovenská stolnotenisová legenda, držiteľka 20 medailí a vicemajsterka sveta. Každá petržalská základná a stredná môže prihlásiť priamo na podujatí, alebo vopred na dohodnutý čas na adrese robert.schnurmacher@petrzalka.sk.

web od 2day