Most SNP zapísaný do pamiatkového fondu

V polovici mája minulého roka vyhlásil Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Most SNP (s areálom) za národnú kultúrnu pamiatku. V polovici februára 2019 bol zapísaný do registra nehnuteľných kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Ku kultúrnym pamiatkam bol zaradený cestný most a socha na podstavci – ženská plastika od akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej a plocha s kamennými lavičkami pri nej.

Most SNP je hodnotným architektonickým dielom 20. storočia, stelesňujúcim princípy moderny. Veľký význam si ponecháva aj z hľadiska využitia – dodnes tvorí jednu z hlavných dopravných tepien spájajúcu ľavý a pravý breh Dunaja. Most je zachovaný takmer v autentickej podobe podobne ako ležiaca ženská figúra z r. 1970 od Ľubice Cvengrošovej, ktorá je súčasťou priľahlých plôch Mosta SNP na pravom brehu Dunaja.

web od 2day