Prvé zasadnutie krízového štábu v novom zložení

V prípade, že v Petržalke dôjde ku vzniku mimoriadnej udalosti, je možné obrátiť sa na krízový štáb mestskej časti. Po nástupe nového vedenia sa menilo aj zloženie 13 – členného štábu, v rámci ktorého pribudlo 5 nových členov na čele so starostom Jánom Hrčkom.

Dnes krízový štáb zasadal po prvýkrát v rámci odbornej prípravy v aktuálnom zložení členov krízového štábu Mestskej časti Bratislava-Petržalka a prizvaných hostí z Mestskej polície, Slovenského vodohospodárskeho podniku – OZ Bratislava, zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja a Okresného úradu Bratislava aj veliteľa Dobrovoľného verejného požiarneho zboru Petržalka.

Stretnutie prebehlo pod vedením zástupcu prednostu Miestneho úradu Ivana Kezmana, ktorý otvoril stretnutie v mene starostu Jána Hrčku. V rámci odbornej prípravy odzneli dve prednášky. Prvá v podaní lektora z OÚBA Juraja Valenta na tému „Pôsobnosť a úlohy krízového štábu obce“ a druhá na tému „Ochrana pred povodňami“, ktorú odprezentoval Boris Kováč zo SVP. Za mestskú časť vystúpil tajomník krízového štábu Anton Dzurdzík z referátu krízového riadenia, ktorý informoval členov o aktualizácii dokumentácie krízového štábu a plánov ochrany obce a plánov evakuácie. Krízový štáb okrem toho vyhodnotil svoju činnosť za rok 2018 a zároveň predstavil úlohy v zmysle „Zamerania činnosti“ na nadchádzajúce obdobie v roku 2019.

web od 2day