V MŠ Pifflova evidujú zatiaľ 96 žiadostí o prijatie

Od pondelka 8. apríla do 15. apríla prebieha v petržalských materských školách prijímanie detí pre nový školský rok 2019/2020. My sme nahliadli za brány MŠ Pifflova, ktorá je jedinou materskou školou v Petržalke so zriadenou triedou pre deti s poruchami výživy. Triedu s kapacitou 21 detí navštevujú škôlkari s diagnózami ako celiakia, diabetes, fenylketonúria, intolerancia laktózy či atopický ekzém. Špeciálnu stravu im zabezpečuje a pripravuje MŠ a odbornú starostlivosť poskytuje zdravotná sestra.

Podľa riaditeľky MŠ Emílie Šimkovej je priebeh prijímania zatiaľ plynulý a pokojný. „Rodičia nechodia naraz, ale priebežne. V pondelok sme zapísali 68 detí, včera 15 a dnes zatiaľ 13“ povedala. Objavili sa aj takí rodičia, ktorí nemali správne vyplnenú žiadosť. „Dvoch som musela požiadať o doplnenie žiadosti, lebo im chýbal údaj o očkovaní,“ hovorí riaditeľka a zároveň zdôrazňuje, že žiadosť o prijatie dieťaťa musí obsahovať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a zároveň údaj, či dieťa bolo alebo nebolo očkované.

Podľa zákona sú do materskej školy prednostne prijímané 5 až 6-ročné deti, ktoré si v nadchádzajúcom školskom roku budú plniť povinnú školskú dochádzku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Nájdu sa však aj také prípady, kedy chce rodič prihlásiť dieťa, ktoré nedovŕšilo ani tri roky. „Samozrejme, zákon nám povoľuje prijímanie detí po dovŕšení dvoch rokov veku, pokiaľ má materská škola vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Ale nevieme prijať také deti, pre nedostatok kapacít. Dieťa je možné prijať aj v priebehu školského roka, ale iba v tom prípade, že sa nám počas roka nejakým spôsobom uvoľní miesto, napríklad z dôvodu odhlásenia alebo prerušenia dochádzky,“ vysvetľuje Šimková.

MŠ Pifflova sa snaží šíriť osvetu, aby aj učiteľky nemali obavy pracovať s deťmi s poruchami výživy. „My nie sme lekári a každým dňom sa učíme. Diagnózy sú rôzne. Máme tu prvé skúsenosti s cystickou fibrózou, prvýkrát máme dieťa s kombinovanou diagnózou diabetes mellitus a celiakie. Pri prijímaní detí spolupracujem aj s odbornými lekármi, ktorí vedia objasniť jednotlivé diagnózy detičiek s poruchami výživy, inak by sme nemohli fungovať,“ povedala Šimková. „Najnovšie spolupracujeme aj s diabetologičkou, ktorá nám poskytuje odborné poradenstvo,“ dodala. V rámci osvety sa MŠ zapojila do projektu „Malí medici“, ktorá spočíva v oboznamovaní sa detí so zásadami prvej pomoci. Prvá lekcia práve prebiehala aj počas našej návštevy.

Fotogaléria
Foto: Marek Harum

web od 2day