Hlasovacie preukazy do Eurovolieb

O hlasovacie preukazy môžete požiadať osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca v námietkovej kancelárii Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Petržalka, prízemie č. dv. 001 od 15. 04. do 24. 05. 2019.

Pondelok 8,00 hod. – 17,00 hod.
Utorok 8,00 hod. – 15,30 hod.
Streda 8,00 hod. – 16,30 hod.
Štvrtok 8,00 hod. – 15,30 hod.
Piatok 8,00 hod. – 12,00 hod.
Prestávka na obed: 12,00 hod. – 13,00 hod.

Žiadosti o zaslanie hlasovacích preukazov zasielajte na adresu:
podatelna-mu@petrzalka.sk najneskôr do 03. 05. 2019

Upozornenie:
Hlasovacie preukazy sú zasielané do vlastných rúk, takže žiadatelia si ich budú nútení vyzdvihnúť na pošte.

Všetky informácie o voľbách do Európskeho parlamentu nájdete na našej webovej stránke: Voľby do EP

web od 2day