Hrčka: Do materských škôl bude prijatých väčšina petržalských detí

Podľa čísel, ktoré máme k dispozícii to vyzerá tak, že 9 z 10 detí, ktorých rodičia majú trvalý pobyt v Petržalke a dosiahnu k 31.8.2019 vek 3 roky, budú mať miesto v niektorej z petržalských škôlok.

Z doterajších viac ako 1620 unikátnych žiadostí (1328 petržalských a cca 292 nepetržalských detí) je 952 detí, ktoré majú trvalý pobyt v Petržalke a k 31.08.2019 dovŕšia vek 3 roky. Vzhľadom na to, že predpokladáme, že v MČ Bratislava-Petržalka budeme mať k dispozícii 852 voľných miest a evidujeme k dnešnému dňu cca 150 odkladov povinnej školskej dochádzky, v MŠ budeme môcť umiestniť skoro 90% detí, ktoré spĺňajú kritérium trvalého pobytu a k 31.08.2019 dovŕšia vek 3 roky.

Na naše škôlky sa prihlásilo približne toľko detí ako v minulosti, ale tento rok sme zmenili filozofiu a našim riaditeľkám sme odporučili držať sa striktne dvoch pravidiel:

1. Dieťa musí mať trvalý pobyt v Petržalke (to znamená, že ho mal aj k 1.1.2019) a
2. musí k 31.8.2019 dovŕšiť vek 3 roky. Ak sa budú riaditeľky držať týchto dvoch pravidiel, podľa našich prepočtov by mali dostať miesto v škôlke takmer všetky deti.

Riaditeľky materských škôlok sú síce pri výbere detí autonómne, no Mestská časť je ich zriaďovateľom a veľmi dôrazne budeme odporúčať, aby boli dodržiavané tieto dve pravidlá. Chceme, aby platili rovnaké pravidlá pre všetkých a aby bol výber detí maximálne transparentný a pre každého zrozumiteľný. Práve kvôli tomuto som sa rozhodol stretnúť s každou jednou riaditeľkou a vysvetliť jej moju filozofiu, prečo by mali byť preferované deti, ktoré sú z Petržalky a ktoré už dovŕšili vek troch rokov. V minulosti bol výber detí selektívny a rodičia neprijatých detí často nerozumeli, prečo práve jeho dieťa neprijali. Mestská časť totiž dostáva peniaze od štátu za rodičov, ktorí mali prihlásený trvalý pobyt a práve tieto peniaze potom môžeme používať na mzdy personálu, opravy či rekonštrukcie.

Veríme, že všetky riaditeľky našich materských škôl sa budú riadiť týmto pravidlom a prvýkrát budeme mať do škôlok prijaté takmer všetky deti z Petržalky vo veku nad tri roky.

web od 2day