Seniori predviedli poéziu aj prózu

Naši seniori majú básnické črevo. Svoj umelecký talent v Cik Cak Centre predviedlo niekoľko seniorov z petržalských denných centier v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby. Za mestskú časť prišla seniorov podporiť vicestarostka Lýdia Ovečková, ktorá nešetrila chválou na ich výkon. Podujatie organizovali členovia Okresnej a Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku. Výkony účastníkov ohodnotila trojčlenná odborná porota, ktorá na záver vybrala troch najlepších.

Porotu ohúrila Ľubica Popaďáková z DC Medveďova, ktorá predniesla svoju naozaj pestrú vlastnú tvorbu. Odzneli však aj básne od známych slovenských autorov. Helena Šajbidová z DC Haanova zarecitovala báseň od Jaroslava Mináča – Narodeniny a bola takisto zaradená medzi najlepších. Do tretice vybrala porota Zitu Bellovú z DC Strečnianska za jej báseň Turčín Poničan od Sama Chalupku.

Všetky tri seniorky postupujú na krajské kolo prehliadky seniorov v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby. Budeme im držať palce.


web od 2day