V Petržalke parkuje každú noc približne 34 tisíc áut

V bratislavskej mestskej časti Petržalka parkuje každú noc približne 34 tisíc motorových vozidiel. Vyplýva to z trojnásobného sčítania, ktoré mestská časť vykonala na prelome mája a júna. Mimobratislavských EČV je z toho približne 15%. Sčítanie bolo vo všetkých troch prípadoch vykonané ručne, v nočných hodinách a počas pracovného týždňa. Počet motorových vozidiel, ktoré boli zaznamenané vo všetkých troch sčítaniach bol približne 23 tisíc, z toho približne 20 tisíc s bratislavskou EČV. Zvyšné vozidlá boli napočítané dvakrát alebo iba raz.

„V porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami, napríklad v štúdii Výskumného ústavu dopravného, počet áut stúpol. Kým v roku 2013 tento inštitút nameral v Petržalke v nočných hodinách približne 30 tisíc áut, v súčasnosti je to približne o štyri tisíc viac,“ skonštatoval Ivan Lučanič, ktorý toto sčítanie pre MČ Petržalka riadil. Ako dodal, značné množstvo áut parkovalo aj na nelegálnych miestach, pričom do celkového čísla započítavali aj tie. Počet oficiálnych parkovacích miest v Petržalke sa pohybuje podľa spomínanej štúdie aj podľa Dopravného generelu na úrovni okolo 26 tisíc.

„Ukazuje sa, že ak by sme zaviedli parkovací systém, ktorý uprednostní Petržalčanov, s veľkou pravdepodobnosťou by v súčasnosti v Petržalke dokázal na legálnych parkovacích miestach zaparkovať každý, kto má v našej mestskej časti trvalý pobyt,“ uviedol starosta Ján Hrčka. Preto po schválení mestskej parkovacej politiky, ktorá umožní mestským častiam fungovať v prechodnom období autonómne, pripravuje Hrčka zaviesť parkovací systém, ktorý bude zvýhodňovať Petržalčanov.

web od 2day