Prvá prednáška letnej univerzity s operným spevákom

Nedávno podpísané memorandum medzi mestskou časťou a Ekonomickou univerzitou má svoj prvý výsledok. Je ním prvý ročník Petržalskej letnej univerzity seniorov (PLUS), o ktorú prejavil záujem veľký počet seniorov. Letnú univerzitu odštartovala prednáška operného speváka Martina Babjaka s témou „Hudba a človek, človek a hudba“. FOTOGALÉRIA

„Veľká vďaka patrí pani Janke Chládeckej za to, že prišla s nápadom rozvíjať spoluprácu medzi mestskou časťou a Ekonomickou univerzitou. Dúfam, že letná univerzita sa stane tradíciou a že spoluprácu budeme uskutočňovať nie len v lete, ale počas celého roka,“ povedal v úvode prednášky starosta Petržalky Ján Hrčka.

Manažérku Univerzity tretieho veku a celoživotného vzdelávania na Ekonomickej univerzite Janku Chládecku spolupráca takisto teší. „Letná univerzita seniorov má úspech. Počet prihlásených seniorov predišiel našim očakávaniam,“ vyjadrila radosť Chládecká a predstavila hosťa a prednášajúceho Martina Babjaka.

„Martin Babjak pochádza z hudobníckej rodiny, z piatich súrodencov a vie hrať na mnohých hudobných nástrojoch. Spieva operu, operetu aj ľudové piesne,“ pochválila talent speváka, ktorý je známy aj za hranicami Slovenska. Operný spevák vo svojej prednáške opisoval vznik hudby, jej spojitosť s človekom, no nezabudol ani na úsmevné príhody zo života.

V júli čakajú seniorov ešte tri prednášky na tému kultúrnych dejín Slovenska, zdravia a peňazí a nakoniec aj Petržalky. Na poslednej prednáške 19. júla odovzdá starosta seniorom osvedčenia, čím sa stanú oficiálnymi absolventmi letnej univerzity.

web od 2day