V Petržalke budú fungovať tri triedy pre zdravotne znevýhodnené deti

Mestská časť Bratislava-Petržalka pomôže deťom so zdravotným znevýhodnením. Od septembra zavádza novinku v podobe prípravného ročníka v ZŠ Holíčska pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a rozširuje ponuku v ZŠ Prokofievova pre prvákov s poruchami autistického spektra.

Otvorenie prípravného ročníka pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou v ZŠ Holíčska bude pilotným projektom mestskej časti, ktorá chce pre znevýhodnené deti pripraviť lepšiu štartovaciu čiaru do ďalšieho štúdia. „Trieda je určená pre deti s poruchami reči, ktorým sa budú venovať špeciálni pedagógovia aj logopéd,“ povedala Lýdia Ovečková, prvá vicestarostka Petržalky.

V ZŠ Prokofievova budú od septembra fungovať dve prvácke triedy pre žiakov s poruchami autistického spektra. Poruchy autistického spektra sú celoživotné a v súčasnosti ovplyvňujú viac ako 70 miliónov ľudí na celom svete. „Deti s poruchami autistického spektra potrebujú špecifické vzdelávanie a starostlivosť. V Petržalke máme jednu materskú školu – Iľjušinova, ktorá sa zameriava na integrovanú predprimárnu výchovu a vzdelávanie pre deti s poruchami autistického spektra a jednu základnú školu – Prokofievova, kde už niekoľko rokov funguje trieda pre tieto deti. Keďže bol o ňu veľký záujem, otvoríme v škole ďalšiu triedu,“ dodala Ovečková.

Do triedy prípravného ročníka môže byť prijatých najviac 8 detí, do každej z dvoch tried pre deti s poruchami autistického spektra najviac 4 žiaci, ktorým sa budú venovať špecialisti s individuálnym prístupom.

„Pomáhať rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením a špeciálnymi potrebami je našou dlhodobou prioritou. Ďalším krokom bude preto zo strany mestskej časti Petržalka podpora práce odborných zamestnancov a asistentov učiteľa, ktorí sa spolu s učiteľmi podieľajú na rozvoji kvality vzdelávania,“ doplnila Jana Hrehorová, druhá vicestarostka Petržalky.

web od 2day