Hlasujte za najlepšie projekty na skrášlenie okolia!

Záleží nám na tom, aby ste žili v peknom prostredí, preto sme chceli, aby ste sa do zveľaďovania Petržalky zapojili aj vy. Mestská časť vyhlásila začiatkom júla výzvu a vyčlenila zo svojho rozpočtu finančné prostriedky určené na skrášlenie okolia. Do 26. júla ste nám mohli zasielať svoje nápady a inšpirácie, ako skrášliť okolie vášho domu, blízke námestie, parčík, či iný zanedbaný priestor, vybudovať komunitnú záhradu v Petržalke, alebo vytvoriť iné aktivity pre občanov. Do výzvy sa zapojili mnohí z vás. Projekty posudzovala Komisia životného prostredia a verejného poriadku a vybrala tie, ktoré spĺňali požadované kritériá.
Projekty, ktoré si vyžadovali komplexnejšie spracovanie projektovej dokumentácie alebo tie, o ktoré mohli obyvatelia požiadať iným spôsobom, boli vyradené.
Za projekty môžete hlasovať prostredníctvom google formulára uvedeného nižšie, pričom zahlasovať môžete iba raz. Projekty s najvyšším počtom hlasov mestská časť zrealizuje. Maximálna výška na jednotlivý projekt je 5000,- €. Hlasovať môžete do 15. septembra 2019.

Hlasujte TU:
 

POPIS PROJEKTOV

1. Komunitné kompostovanie
1 – Budatínska 41–59
2 – Lietavská 3 – 7
3 – Ševčenkova 1 – 9
4 – Prokofievova 14 – 16, Švabinského 4 – 12, 11
5 – Žehrianska 2 – 14, Bzovícka 32, 36
6 – Pifflova 1 – 11, Černyševského 1 – 11
7 – Mlynarovičova 14–24
8 – Romanova 22 – 38
9 – Holíčska 10 – 18

Vybavenie každého kompostoviska:

3 ks kompostovacích zásobníkov 900-1000l,
3 ks sieťka proti hlodavcom (pod každým kompostérom)
3 zámky na číselný kód (nie kľúč)
1ks prekopávač kompostu
pre všetky kompostoviská spoločne na vzájomné zdieľanie:
2 ks sito

Cieľom a medzi hlavné pozitíva komunitného kompostovania patria:
• výrazne znížiť množstvo zmesového odpadu a ušetriť tak náklady na odpadové hospodárstvo v našom meste
• zodpovednejšie triediť odpad a biologické odpady aj priamo zrecyklovať
• vyrobiť si kvalitný kompost, ktorý použijeme pre vlastnú potrebu (pôda pre kvetináče, predzáhradky a pod.)
• rozvíjať susedské vzťahy v komunite
• znížiť množstvo skleníkových plynov, ktoré prispievajú k zmene klímy
• udržovať alebo vylepšovať chemické a fyzikálne vlastnosti pôdy
• znížiť negatívne dopady z ťažby rašeliny
• pomáhať napĺňať povinnosti a ciele, ktoré vyplývajú z národnej a európskej legislatívy
• znížiť ekonomické zaťaženie spôsobované nesprávnym nakladaním s odpadmi

Kompostovisko prevádzkuje komunita – skupina zapojených občanov, ktorí sú vyškolení a riadne poučení kompostmajstrom o zásadách kompostovania. Pletivo s okami do 1 cm na dne kompostéra zabraňuje prístupu hlodavcov ku kompostovanému odpadu.

Ak sú obsahom kompostéra surové rastlinné biologické odpady z domácnosti,
záhrady a údržby zelene a sú v správnom pomere miešané so suchým materiálom (napr. piliny, štiepka), obsah kompostéra nezapácha.

2. Hmyzie domčeky a napájadla pre vtáčiky
1 Budatínska
2 Gercenova
3 Žehrianska/ Humenské námestie

Cieľom inštalácie hmyzieho domčeka a napájadla pre vtáky na území Petržalky je:
• možnosť lepšie porozumieť fungovaniu prírody pre obyvateľov
• edukácia komunity v oblasti starostlivosti o prírodu
• zatraktívnenie o ozvláštnenie prostredia pre obyvateľov
• zabezpečenie náhrady vhodného, prirodzeného prostredia pre prospešný hmyz, ktorý má nenahraditeľné miesto v prírode
• prilákanie viacerých druhov i väčšieho počtu opeľovačov a dravcov z ríše hmyzu, ktoré nám pomôžu v biologickej ochrane rastlín, čo podporuje udržateľnosť a ochranu životného prostredia
• zabezpečenie zdroja vody pre vtákov počas suchých letných dní
• napájadlá môžu v zimných mesiacoch slúžiť ako vtáčie kŕmidlá


3. Čerešňová alej – Kapicová 11
Alej v nevyužitom priestore oproti bytového domu Kapicova 11: Návrh spočíva v radovej výsadbe 16 ks sakúr s výrazným kvitnutím na jar, ktoré mimoriadne skrášli prostredie v období kvitnutia. Stromy nemajú plody, takže nespôsobujú znečistenie a smrad hnijúcimi plodmi na zemi. (Pokiaľ by však nevadili opadnuté plody, navrhoval by som výsadbu marhúľ, ktoré majú aj svoju históriu v oblasti Petržalky (napr. Pečniansky les).

4. Mozaika Pankúchova – Parčík Pankúchová
Celkom 12 panelov vytvára hranicu medzi samotným parčíkom a chodníkom, sú však v zlom stave a najmä pôsobia výrazne neesteticky. Radi by oživili tento priestor mozaikou a la Barcelona aj zo starých keramických obkladačiek (využili aj staré a nepotrebné – recyklovali, materiál už postupne zbierame, sme schopní zabezpečiť cca 2-3 panely). Tvorivé návrhy i realizácia by boli aspoň čiastočne v rukách detí a ich rodičov z okolitých bytových domov (susedská komunita cca 13 rodín, nie sme OZ), išlo by teda aspoň čiastočne o svojpomocnú susedskú a komunitnú revitalizáciu.
Radi by zvýšili životnosť už osadených drevených lavičiek v parčíku a opätovne ich natreli lazúrou na drevo. A posledné je obnovenie betónových obrubníkov okolo schodíkov v parčíku.

5. Voňavý svet uprostred byliniek – Vnútroblok Holíčska 2-20
a) Najvyššia časť – doplnenie bočných strán a vyplnenie zeminou a vysadenie byliniek-trvaliek (levanduľa, tymián), prípadne obmena so slnečnicami a hortenziami alebo verzia v ďalšom úseku s vysadenými kríčkami ríbezlí, čučoriedok a egrešov (výška „kvetináča“ cca 40 cm)

b) Prostredná časť – vyplnenie zeminou vhodnou na rôzne druhy skalničiek a sukulentov, kombinované s kameňmi alebo ozdobné tekvičky

c) Najnižšia časť – osadiť lavičky na existujúce múriky (uprednostnili by sme dosky z masívu, nepravidelného tvaru a veľkosti, aby sa zjemnil „dizajn“ prevažne betónového prevedenia. Možnosť prerušiť osádzanie doskami plôškami vykladanými drobnými kamienkami

6. Zazelenanie areálu JAMA – Vnútroblok Vyšehradská
Cieľom projektu je „zazelenanie“ športového areálu JAMA formou okrasnej výsadby z vonkajšej aj z vnútornej strany oplotenia na svahovitom kopci – pozdĺž chodníka „nad“ ihriskom a v priestore trávnatého pásu medzi betónovými stupňami s lavičkami na oboch koncoch kopca.
Výsadba okrasných rastlín popri pletivovovom gabióne má za cieľ jednak skrášliť daný priestor, ale zároveň zabrániť ďalšiemu „úbytku“ pôdy a obnažovaniu kameňov pri gabióne.

7. Projekt Koza v Háji – Vnútroblok Hrobákova 13-15
Záhradkárska zemina 8m3
Betónová dlažba Štandard sivá (30×30) – 92 m2
Piesok pod dlažbu 3m3
Farba na múrik pieskovisk Eternex biela 5ks
Mulčovacia kôra 20ksx70l

Cieľom projektu je v prvom roku premeniť nevyužívanú plochu v sídliskovom vnútrobloku na komunitnú záhradu. Zveľadený a oživený priestor by tak mal ponúknuť obyvateľom hlavne možnosť oddýchnuť si pri záhradkárčení a stretávať sa so susedmi v príjemnom prostredí, čím sa podporí aj zdravší životný štýl a “duch” komunity. Záhradka poskytne obyvateľom možnosť pestovať vlastné plodiny a vytvorením komunitneh atmosféry a vzťahov odbúra anonymitu sídliska.
Zo šiestich pieskovísk sa už podarilo vybudovať na jednom bylinkovú špirálu a na ďalšom vyvýšené záhony. Do brigád sa s nadšením pridávajú nielen celé zaangažované rodiny, ale aj susedia z okolia a zvedaví okoloidúci sa často pristavia, aby prejavili podporu či podelili sa o svoje záhradkárske skúsenosti. Zo zarasteného, nenavštevovaného zákutia sa stáva živý verejný priestor, kde sa každý deň niečo menšie alebo väčšie deje.
Aktuálnou výzvou je okrem dobudovania vyvýšených záhonov v ďalších dvoch pieskoviskách aj zveľadenie priestoru medzi nimi. Na pestovanie plodín je treba dostatok kvalitnej pestovateľskej zeminy. Torzá všetkých pieskovísk potrebujú náter, miesto starého popraskaného betónu by to chcelo jednoduchú, vkusnú a trvácnu dlažbu.
Momentálne je v združení KoZa v Háji, ktoré zastrešuje tento projekt, 15 aktívne zapojených rodín, ale okruh sympatizantov ako aj potenciál a prínos projektu je oveľa širší – záhrada by mala slúžiť pre širšiu susedskú verejnosť a v konečnom dôsledku ako inšpirácia a otestovaný model aj pre obyvateľov iných častí Petržalky.

8. Lúka pre opeľovače – Kopčianska
Realizácia kvetnatej lúky

9. Revitalizácia námestia – Záporožská 2,4 a 6
Sú tam 3 dominantné plochy a 2 plochy menšie – 1 plocha je viac menej hotová, ďalšia je rozpracovaná a tretia najväčšia zatiaľ v stávajúcom stave.
2 menšie plochy – plocha medzi podchodom a našou budovou je iba tráva a plocha s okrasnými kameňmi by mala byť budúca skalnička, lebo 50% dňa je v tieni. – ide o výsadbu trvaliek a tvorbu záhonov.

web od 2day