Čistenie Chorvátskeho ramena

Miestny úrad Bratislava-Petržalka organizuje v piatok 13. septembra 2019 v čase od 9.00 h do 12.00 h čistenie Chorvátskeho ramena od premostenia Antolská po Mlynarovičovu ulicu. K dobrovoľnej účasti na túto verejnoprospešnú akciu pozývame všetkých, ktorým záleží na skrášlení a hlavne na zlepšení životného prostredia mestskej časti. Odbornú pomoc pri práci poskytne Povodie Dunaja, odštepný závod Šamorín.
Dostatok náradia a ochranných prostriedkov, ako aj odvoz vyzbieraných nečistôt z vodnej hladiny a brehov Chorvátskeho ramena zabezpečí mestská časť Bratislava-Petržalka prostredníctvom Miestneho podniku Verejnoprospešných služieb Petržalka.

Zraz zúčastnených bude dňa 13. 9. 2019 o 9:00 na nasledujúcich miestach:

1. úsek od Dolnozemskej ul. po Medissimo – miesto stretnutia 13. 9. 2019 o 9:00 pod premostením Dolnozemskej cesty

2. úsek od premostenia Medissimo po Technopol – miesto stretnutia 13. 9. 2019 o 9:00 na premostení pri nemocnici Medissimo

3. úsek od Technopolu po premostenie Romanova (za Kauflandom) – miesto stretnutia 13. 9. 2019 o 9:00 pri Technopole – bočný vchod od Chorvátskeho ramena v tejto etape sa bude klasicky čistiť aj skate – park na Tupolevovej ul.

4. úsek od Jungmannovej po premostenie Romanova ( za Kauflandom ) – miesto stretnutia 13. 9. 2019 o 9:00hod na premostení Jungmannova

5. úsek od Bosákovej ul. po premostenie Jungmannova – miesto stretnutia 13. 9. 2019 o 9:00 pri graffiti stene na Bosákovej/Mlynarovičovej ul.

Tešíme sa na spoluprácu!

Stanovište 1

Stanovište 2

Stanovište 3

Stanovište 4

Stanovište 5

web od 2day