Na Petržalskom korze pribudlo nové street workoutové ihrisko

V jednej z najfrekventovanejších lokalít Petržalky pribudlo nové street workoutové ihrisko. Otvorenia ihriska pre verejnosť sa zúčastnili aj starosta MČ Petržalka Ján Hrčka a vicestarostka Lýdia Ovečková.

Umiestniť ihrisko práve v lokalite korza vzišlo zo spoločnej komunikácie Mestskej časti Petržalka s iniciátorom projektu pánom Jozefom Pukalovičom z agentúry BeCool, ktorá už roky organizuje bežecké podujatia ako napríklad ČSOB Maratón, Night run, DM ženský beh a iné. Bratia Pukalovičovci využili hracie prvky, ktoré im ostali a s firmou DM ich darovali Petržalke. Mestská časť tieto prvky osadila.

Starosta Ján Hrčka počas príhovoru uviedol záujem ľudí z okolia a takýto druh ihrísk. „Už pri budovaní ihriska sa niektorí obyvatelia pozastavili, že ide o výborný nápad a boli by radi, keby sa rozšírilo a bolo by z neho väčšie ihrisko. To nás iba utvrdilo v tom, že išlo o dobrú voľbu osadiť ho práve tu, na Petržalskom korze.“

Zároveň tiež poďakoval vicestarostke Lýdii Ovečkovej, ktorá vybudovanie street workoutového ihriska koordinovala. Tá mimo iné vyzdvihla aj význam budovania takýchto typov ihrísk.

„Som veľmi rada, že sa nám podarilo pre Petržalčanov pripraviť a otvoriť ďalšie street workoutové ihrisko – športovisko. Verím, že sa bude tešiť rovnako veľkému záujmu ako tie ostatné. Cieľom budovania týchto ihrísk/športovísk je najmä podpora športu a pohybových aktivít Petržalčanov. Budem rada ak sa aj novootvorené športovisko na Daliborovom námestí bude tešiť obľube zo strany detí, mládeže, dospelých ale i aktívnych seniorov“, uviedla vicestarostka Ovečková.

Nové street workoutové ihrisko na Petržalskom korze nájdete na trávnatej ploche oproti oddychovej zóne s lavičkami a pitnou fontánkou.

Foto: Matúš Bednaričweb od 2day