Petržalka zavádza pilotný parkovací systém, ktorý bude preferovať Petržalčanov

Mestská časť Bratislava-Petržalka od 1. novembra zavádza pilotný parkovací systém, ktorý bude preferovať obyvateľov s trvalým pobytom v Petržalke.

„Parkovanie je v Petržalke dlhodobý problém a našim cieľom je postupne ho vyriešiť tak, aby mali prednosť Petržalčania,“ vyhlásil starosta Ján Hrčka. Cieľom zavedenia dočasného parkovania motorových vozidiel počas prechodného obdobia na území mestskej časti je podľa neho regulácia parkovania v mieste bydliska, bezpečnejšie chodníky, lepší verejný priestor, čistejšie ovzdušie a viacej obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt v Petržalke.

Zavedenie nového parkovacieho systému podporuje aj bratislavský primátor Matúš Vallo. „Som rád, že práve najväčšia mestská časť spúšťa ako prvá pilotný parkovací systém a budeme tak môcť spoločne získať dostatok dát o pohybe áut, ich obrátkovosti a počte parkujúcich áut počas dňa a noci na území Petržalky,“ uviedol Vallo. Predložený návrh bude súčasťou mestskej parkovacej politiky, ktorej zavedenie a prevádzkovanie sa predpokladá najdlhšie do 30. apríla 2021.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel bude zvýhodňovať parkovanie obyvateľov s trvalým pobytom v Petržalke, pre ktorých bude parkovanie na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií bezplatné. Každý Petržalčan bude môcť kedykoľvek zaparkovať na vyznačených miestach na parkoviskách alebo parkovacích miestach určených na dočasné parkovanie, ktoré budú označené príslušnou dopravnou značkou. Ľudia s trvalým pobytom mimo Petržalky budú od 18:00 do 8:00 (mimo víkendu) platiť 1 euro za každú načatú hodinu.

Mestská časť Petržalka umožní ľuďom, ktorí nemajú v Petržalke trvalý prehlásiť si hookrem miestneho úradu v Technopole aj na viacerých miestach v Petržalke. Tí, ktorým ich nájomca nedovolí prihlásiť si trvalý pobyt, umožní mestská časť prihlásiť sa na tzv. administratívny trvalý pobyt.

Parkovací systém bude nabiehať postupne, od 1. novembra by mal platiť na území Dvorov a postupne sa rozšíriť na celé územie Petržalky. Obyvatelia s trvalým pobytov v Petržalke budú môcť bezplatne zaparkovať na celom jej území. „Byť Petržalčanom sa oplatí a bude to platiť aj v tomto prípade,“ uzavrel Hrčka.

Najčastejšie kladené otázky k pilotnému parkovaciemu systému v Petržalke nájdete TU

web od 2day