Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov

Od 09.10. 2019 do 06.12.2019 samospráva v rámci jesenného upratovania postupne umiestni na rôznych miestach Petržalky veľkokapacitné kontajnery. Opäť žiadame obyvateľov, aby objemný odpad pred uložením do kontajnera upravili na čo najmenšiu možnú veľkosť a šetrili tak miestom. Pristavené kontajnery slúžia výhradne na objemný odpad, zakázané je do nich ukladať: drobný stavebný odpad, elektrospotrebiče alebo nebezpečný odpad. Rovnako dôležité je aj to, aby obyvatelia objemný odpad neukladali vedľa kontajnera. Zároveň prosíme motoristov, aby nevhodným parkovaním svojich áut nebránili bežnej manipulácii s veľkokapacitným kontajnerom.

web od 2day