ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV

V sobotu 9. novembra 2019 obyvateľom Petržalky bezplatne odvezieme nepotrebný elektroodpad na ekologickú recykláciu.

AKO NA TO?

1. Najneskôr do 6. novembra 2019 kontaktujte Miestny úrad Bratislava – Petržalka:

• osobne počas stránkových dní (pondelok od 8.00 do 17.00 hod, streda od 8.00 do 16.30 hod., piatok od 8:00 do 12:00hod.)

na tel.číslach a mailoch:

lokalita Lúky, Mgr. Boršová 02/ 68 288 852, lubica.borsova@petrzalka.sk
lokalita Háje, Mgr. Stanová 02/ 68 288 796, tatiana.stanova@petrzalka.sk
lokalita Dvory, Stará Petržalka, Ing. Pažitný 02/ 68 288 851, andrej.pazitny@petrzalka.sk

2. Nahláste nasledovné údaje:

• druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť
• meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebujete spotrebiče odviezť

3. Zber si môžete objednať nielen prostredníctvom miestneho úradu
ale aj online prostredníctvom www.zberelektroodpadu.sk

4. V deň zberu 9. novembra 2019 do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad
do vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu.

Prosíme, prečítajte si aj tieto dôležité pokyny k zberu:

• Spotrebiče nevykladajte na ulicu. Mohli by ich vziať neoprávnení zberači,
neodborne ich rozobrať, nepredajné komponenty odhodiť a prispieť tak
k vzniku čiernych skládok vo Vašom okolí.

• Ak sa nám z dôvodu dopravného zdržania nepodarí prevziať Vami
nahlásený elektroodpad do 14:00, kontaktujte nás do 14:30 na 0907 434 303.

• Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všetkých nahlásených
adries, elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc či povál.

• Nezbierame televízory a monitory! Ostatný elektroodpad (chladničky, práčky, počítače bez monitorov, rádia, DVD a pod.) Vám odoberieme!

web od 2day