Gratulujeme oceneným pedagógom!

Pri príležitosti Svetového dňa učiteľov sa od roku 2014 v Petržalke každoročne oceňujú najlepší pedagogickí a odborní zamestnanci základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti za mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti. Oceňovanie je spojené aj s finančnou odmenou.

„Túto slávnostnú chvíľu by som rád využil nielen na moje osobné blahoželanie, ale zároveň vyjadrenie uznania, ktoré vám nepochybne patrí,“ povedal oceneným starosta Ján Hrčka. „Týmto Vám chcem veľmi pekne poďakovať za to, že vzdelávate a vychovávate mladé generácie v Petržalke a že svojim profesionálnym prístupom, odbornosťou a skúsenosťami formujete a rozvíjate ich vedomosti, nadanie, intuíciu, talent a praktické zručnosti, a tak ich pripravujete do života,“ dodal.

Tento rok si z rúk starostu a vicestarostky Lýdie Ovečkovej prevzalo kytice a 1000-eurovú odmenu sedem pedagógov z petržalských základných a materských škôl:

1. Mgr Táňa Ďuríčková (ZŠ Holíčska)
2. Vlasta Šuličová (ZŠ Prokofievova)
3. Mgr. Darina Kováčechová (ZŠ Tupolevova)
4. Mgr. Zlata Halahijová (ZŠ Turnianska)
5. Mgr. Daniela Jakubisová (ZŠ Turnianska)
6. Jana Kalatovičová (MŠ Lachova)
7. Sabina Csíziová (MŠ Röntgenova)

Oceneným srdečne gratulujeme!
FOTOGALÉRIA

Foto: Matúš Bednarič

web od 2day