Prevádzkový poriadok parkovacích miest

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako prevádzkovateľ určený Všeobecne záväzným nariadením č. 13/2019 zo dňa 9.9.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na zabezpečenie prevádzky parkovacích miest a parkovísk na vyhradených úsekoch miestnych komunikácií na jej území vydal tento prevádzkový poriadok: https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2019/11/Prevadzkovy-poriadok-parkovanie-v-Petržalke.pdf.

web od 2day