Zo štvrtka na piatok sa do kontroly vozidiel v Petržalke zapojí aj mestská polícia

Dnes v noci zo štvrtka na piatok organizuje mestská časť Bratislava-Petržalka hromadnú akciu, na ktorej bude v súčinnosti s mestskou políciou kontrolovať všetky regulované parkoviská v Petržalke. Petržalka chce týmto do procesu zapojiť už aj mestskú políciu, ktorá bude spolupracovať pri riešení priestupkov nezodpovedných vodičov.

Od začatia kontroly dodržiavania pravidiel parkovacieho systému v Petržalke ubehli už takmer tri týždne. Stále sa však nájdu nedisciplinovaní vodiči, ktorí nie sú zaregistrovaní v systéme alebo nemajú oprávnenie parkovať. Aj preto Petržalka pristúpila k ráznemu kroku nasadiť do procesu kontroly policajné zložky. „Do akcie chceme povolať niekoľko členov mestskej polície, ktorí spolu so zamestnancami miestneho úradu skontrolujú počas jednej noci vozidlá stojace na regulovaných parkoviskách, t.j. na tých, ktoré sú riadne označené tabuľou „platené parkovisko“. Doteraz sme počas nočných kontrol zaznamenali už viac ako 3000 priestupkov na všetkých značených parkoviskách,“ povedal starosta Petržalky Ján Hrčka.

Upozornenia vo forme lístkov však budú kontrolóri rozdávať aj naďalej, aby si vodiči parkujúci neoprávnene uvedomili, že porušovanie pravidiel parkovacieho poriadku nenechá samospráva bez povšimnutia. „Nechceme, aby bola táto akcia len výstrahou pre vodičov. Chceme skôr, aby bola dôkazom, že samospráva chce naozaj dosiahnuť zmenu v parkovaní k lepšiemu,“ dodal Ján Hrčka, ktorý sa netají tým, že do budúcna bude takýchto akcií viac.

web od 2day