Petržalka spolufinancovala EEG prístroj pre nemocnicu na Antolskej

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka Ján Hrčka poskytol oddeleniu neurológie v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici finančný dar v hodnote 2000 eur na zakúpenie diagnostického EEG prístroja – elektroencefalografu, ktorého hlavnou funkciou je vyšetrenie aktivity mozgu.

„Chcem veľmi pekne poďakovať iniciátorom tohto projektu, nášmu kolegovi Lukášovi Zozulákovi a doktorke neurologického oddelenia Alžbete Hlucháňovej, ktorí spoločnými silami zabezpečili ďalších sponzorov na financovanie prístroja,“ poďakoval starosta. „Takisto moja vďaka patrí riaditeľke Univerzitnej nemocnice Bratislava Renáte Vandriakovej, ktorá nám bola nápomocná pri riešení legislatívnych záležitostí.“ Hodnota prístroja bola zhruba 20-tisíc eur, proces jeho obstarania trval vyše roka. „Bol to beh na dlhú a náročnú trať, no s úspešným koncom,“ dodala mladá lekárka Alžbeta Hlucháňová, ktorá si myslí, že v dnešnej dobe by EEG prístrojom malo disponovať každé neurologické oddelenie.

„Elektroencefalografia je pomocnou vyšetrovacou metódou používanou najčastejšie pri diagnostike epilepsie a následkov cievnych mozgových príhod. Pacient má na hlave nasadenú špeciálnu čiapku, v ktorej sú upevnené elektródy, pričom prístroj sníma správanie mozgu,“ vysvetľuje primár oddelenia neurológie v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Petržalke Pavol Kučera. „Obyvateľstvo Petržalky štatisticky starne a s vekom prichádza i viac ochorení. Petržalčania si zaslúžia čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť a tento prístroj nám v tom nepochybne pomôže,“ dodal primár.

Finančným darom prispeli i Nadácia Volkswagen, Michal Šula z advokátskej kancelárie OSCO, komunálny politik Ľuboš Krajčír, spoločnosť BB Finance a podpredseda Dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne Marcel Klimek. Prístroj dodal predajca medicínskej techniky Bluemed, ktorý na prístroj poskytol cenovú zľavu.

web od 2day