Zrušenie obchodnej verejnej súťaže – súťaž na predaj nadbytočného majetku vybavenia gastro priestorov v objekte Petržalskej plavárne, Tupolevova 3957/7B, 85101 Bratislava

web od 2day