Informácia o začatí správneho konania – o vydanie žiadosti na výrub 62 ks stromov rastúcich na pozemkoch p.č. 3043/3, 3051/8, 3051/14 v k.ú. Bratislava-Petržalka vo vlastníctve South City E a na pozemkoch p.č. 3051/40, 3051/44 v k.ú. Bratislava-Petržalka

web od 2day